Protimonopolný úrad pokutoval. Kvôli diskriminačnej lotériovej vyhláške musí zaplatiť 280 tisíc

Redakce doporučuje

Mesto podľa Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS) pochybilo, keď v období od 1. decembra 2012 do 3. septembra 2019 uplatňovalo na svojom území reguláciu umožňujúcu prevádzkovanie stávkových hier, lotérií a iných podobných hier/hazardných hier iba na adresných miestach uvedených v prílohe všeobecne záväzných vyhlášok vydávaných od roku 2011 bez toho, aby výber týchto adresných miest vykonal na základe objektívnych, nediskriminačných a vopred známych kritérií. Úrad teraz zamietol rozklad mesta proti prvostupňovému rozhodnutiu a potvrdil 280-tisícovú pokutu.
Podľa ÚOHS bolo uvedené konanie spôsobilé bez objektívne ospravedlniteľných dôvodov narušiť hospodársku súťaž tak na trhu prevádzkovania stávkových hier, lotérií a iných podobných hier/hazardných hier, ako aj na trhu prevádzkovania prevádzok, v ktorých sa tieto hry prevádzkujú, na území mesta Lysá nad Labem.

Jednalo sa tak o zvýhodnenie súťažiteľov, ktorí mohli na povolených adresných miestach naďalej uvedené hry a prevádzky prevádzkovať.

Predseda ÚOHS Petr Mlsna v konaní o rozklade zamietol námietky týkajúce sa napríklad nesprávneho vymedzenia relevantného trhu, nesplnenia podmienok pre aplikáciu § 19a zákona o ochrane hospodárskej súťaže a potvrdil, že išlo o trvajúci priestupok.

Zároveň konštatoval, že nie je potrebné preukázať skutočné narušenie hospodárskej súťaže a že bol správne vyložený pojem ospravedlniteľné dôvody. Predseda úradu sa tiež stotožnil s postupom prvej inštancie pri výpočte pokuty a celkovo zistil, že závery prvostupňového orgánu o naplnení zákonných znakov skutkovej podstaty priestupku podľa zákona netrpia chybami a prvostupňové rozhodnutie teda považuje za úplne správne, preskúmateľné a zákonné.

- Reklama -události

Více článků autora

- Advertisement -PR článek

Nejnovější články