Vedenie protimonopolného úradu sa na Svätomartinskej konferencii stretlo s kolegami zo Slovenska, Maďarska, Rumunska a Cypru

Redakce doporučuje

V priebehu práve prebiehajúcej každoročnej dvojdňovej Svätomartinskej konferencie sa najužšie vedenie Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže – predseda Petr Mlsna, podpredsedníčka Markéta Dlouhá a podpredsedovia Kamil Nejezchleb a Peter Solský – stretlo na pracovnom rokovaní so svojimi náprotivkami zo zahraničných súťažných úradov, ktorí sú na konferencii prítomní.
S predsedom maďarského úradu Csabou Balázsom Rigó, predsedníčkou cyperskej súťažnej komisie Loukiou Christodoulou, predsedom rumunského úradu Bogdanom Chiriţoiu a podpredsedom Antimonopolného úradu Slovenskej republiky Borisom Gregorom hovorili predstavitelia ÚOHS najmä o poznatkoch z fungovania jednotlivých úradov. únijnú reguláciu digitálnych trhov a smernicu o nekalých obchodných praktikách.

Dvojdňová konferencia organizovaná každoročne Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže je najväčšou kongresovou akciou týkajúcou sa súťažnej politiky v Českej republike. Zúčastňujú sa jej českí aj zahraniční odborníci na danú problematiku z verejnej správy, akademickej obce i advokácie. Tento rok sa koná už 14. ročník tejto konferencie.

Na programe konferencie je zhrnutie noviniek zo súťažnej politiky v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku a Rakúsku. Ďalej chystaná novelizácia zákona o ochrane hospodárskej súťaže, problematika digitálnych trhov, porušovanie zákazu predčasného uskutočňovania spojenia a implementácia smernice o nekalých obchodných praktikách do českého právneho poriadku. Odborné workshopy sú zamerané na procesný postup ÚOHS, vertikálne dohody a teritoriálne obmedzenie dodávok potravín.

Zajtra je na programe implementácia smernice o nekalých obchodných praktikách do českého právneho poriadku, na výber sú potom tri paralelné workshopy: procesný postup Úradu, vertikálne dohody – aktuálna česká prax a plánovaná reforma na úrovni EÚ a teritoriálne obmedzenie dodávok potravín ako nekalá obchodná praktika dodávateľov.

Nasleduje hodnotenie workshopov, konferencie a záverečné slovo predsedu ÚOHS Petra Mlsnu.

Medaila za prínos hospodárskej súťaži a verejnému obstarávaniu
V rámci programu Svätomartinskej konferencie prevzali z rúk súčasného predsedu ÚOHS Petra Mlsnu medaily za prínos hospodárskej súťaži a verejnému zadávaniu niekdajší prvý predseda Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže Stanislav Bělehrádek a akademik Josef Bejček. Išlo o historicky prvé udeľovanie tohto ocenenia.

Na Svätomartinskej konferencii dostali medaily za prínos hospodárskej súťaži a verejnému zadávaniu niekdajší predseda Stanislav Bělehrádek a profesor Josef Bejček. Foto: Robert Vystrčil
Ocenenie za prínos hospodárskej súťaži a verejnému obstarávaniu sa udeľuje na základe nariadenia vlády č. 197/2021, a to za dlhodobý prínos či mimoriadny počin v oblasti ochrany hospodárskej súťaže alebo verejného obstarávania. Stanislav Bělehrádek stál v roku 1991 pri zrode vtedajšieho Českého úradu pre hospodársku súťaž ako jeho prvý predseda av rokoch 1992-1995 potom ako minister na čele ministerstva pre hospodársku súťaž, do ktorého sa Úrad transformoval. Od roku 1990 do roku 1996 bol tiež poslancom najprv Českej národnej rady a potom Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky. Po zániku ministerstva bol v roku 1996 menovaný do čela Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže av tejto funkcii zotrval až do roku 1998, kedy bol zvolený senátorom. V hornej komore Parlamentu Českej republiky potom zasadal až do roku 2004. Po celý čas bol činný aj v komunálnej politike.

Počas svojho pôsobenia na čele ÚOHS a jeho priamych predchodcov sa zaslúžil o organizačné vybudovanie Úradu a jeho personálne a majetkové zabezpečenie. Pod jeho vedením došlo k naštartovaniu rozhodovacej praxe v oblasti hospodárskej súťaže a od roku 1995 aj v dozore nad verejným obstarávaním. Boli nadviazané intenzívne kontakty s medzinárodnými organizáciami i zahraničnými súťažnými úradmi, ktoré napomáhali novo vzniknutému českému súťažnému regulátorovi skvalitňovať právnu úpravu i kultivovať rozhodovaciu prax. Svoju dlhoročnú prax Stanislav Belehrádek zúročil aj ako člen rozkladovej komisie predsedu ÚOHS, v ktorej pôsobil ešte po roku 2010.

- Reklama -události

Více článků autora

- Advertisement -PR článek

Nejnovější články