Účastníci demonštrácií musia mať respirátory a dodržať rozostup dva metre

Redakce doporučuje

Účastníci tohtoročných demonštrácií i osláv 17. novembra musia mať na tvárach respirátory, ak sa ich zíde viac ako tridsať a súčasne musia tvoriť skupiny po dvadsiatich osobách v rozostupoch dva metre od seba. Na výzvu polície však musí odkryť tvár. Organizátori verejných zhromaždení oznámili účasť desiatok tisíc účastníkov, v Prahe by sa malo stretnúť až 180 tisíc ľudí.
Stovky oslavných aj protestných podujatí ohlásili po celej republike organizátori na štátny sviatok Boj za demokraciu a slobodu dňa 17. novembra. Pre všetky ohlásené zhromaždenia podľa zhromažďovacieho zákona platia súčasne opatrenia Ministerstva zdravotníctva. Najprv, kedykoľvek sa vonku zhromaždí viac ako 30 osôb, ktoré medzi sebou nedodržia rozostup 1,5 metra, musí mať na tvári respirátor.

Skrumáž viac ako tridsiatich musí byť v respirátoroch
Ide o mimoriadne opatrenie ministerstva zdravotníctva z 27. októbra 2021 s platnosťou od 1. novembra 2021 ohľadom ochrany dýchacích ciest respirátormi. Mimoriadne opatrenia ministerstva týkajúce sa maloobchodu, kam už tradične spadajú pravidlá pre zhromažďovanie.

Opatrenie vyzerá takto:

Všetkým osobám sa s účinnosťou od 1. novembra 2021 od 00:00 hod. do odvolania tohto mimoriadneho opatrenia zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostriedkov dýchacích ciest (nos, ústa), ktorými sú respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) napĺňajúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky (pre výrobok), vrátane filtračnej účinnosti aspoň 94 % podľa príslušných noriem, ktoré bránia šíreniu kvapôčok (ďalej len „respirátor“), a to:

f) pri účasti na verejnej alebo súkromnej akcii, vrátane zhromaždenia podľa zákona č. 84/1990 Zb. o práve zhromažďovacom v znení neskorších predpisov, pri ktorej dochádza ku kumulácii osôb, ak nejde výlučne o členov domácnosti, na jednom mieste vo vonkajších priestoroch v prípade, že sa akcie zúčastňujú v rovnakom čase 30 alebo viac osôb, ktoré medzi sebou nedodržujú rozostupy najmenej 1,5 metra, s výnimkou detí do 15 rokov veku, ktoré na týchto miestach môžu nosiť aj iné ochranné prostriedky, ktorými sú zdravotnícka tvárová maska ​​alebo obdobný prostriedok napĺňajúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky (pre výrobok) normy STN EN 14683+AC, ktoré bránia šíreniu kvapôčok, pokiaľ sa na ne nevzťahuje výnimka podľa bodu 2.

Masky dole na pokyn úradu alebo polície
Bod 2 potom obsahuje rad výnimiek napríklad pre deti alebo zdravotnícky personál či pre zamestnancov záchranného integrovaného systému. Účastníkov verejných zhromaždení podľa zhromažďovacieho zákona sa netýka.

Okrem opatrení ministerstva zdravotníctva musia však účastníci dbať na ustanovenia zhromažďovacieho zákona, podľa ktorého nesmie mať zahalenú tvár, respektíve musí tvár odhaliť, pokiaľ sú na to oprávneným orgánom vyzvaní.

Čo hovorí zákon 84/1990 o práve zhromažďovacom? V § 7 zákona, ktorý vymenúva povinnosti účastníkov zhromaždenia, hovorí toto:

(4) Účastníci zhromaždenia nesmú mať tvár zakrytú spôsobom sťažujúcim alebo znemožňujúcim ich identifikáciu, pokiaľ úrad alebo Polícia Slovenskej republiky vydá taký pokyn, ak je narušený alebo ohrozený pokojný priebeh zhromaždenia.

Vonku v skupinách po dvadsiatich dva metre od seba
Ďalej musia účastníci verejných zhromaždení 17. novembra dodržať tiež opatrenia ministerstva zdravotníctva z 27. septembra 2021, ktoré platia od 30. septembra 2021 až do odvolania, pričom odvolané ani nahradené iným opatrením zatiaľ nebolo.

Predmetné opatrenie znie takto:

  1. podľa § 2 ods. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Zb. stanovujú nasledujúce podmienky pre výkon práva pokojne sa zhromažďovať podľa zákona č. 84/1990 Zb. o práve zhromažďovacom v znení neskorších predpisov: a) ak sa koná zhromaždenie mimo vnútorných priestorov stavieb, jeho účastníci sa môžu zhromažďovať v skupinách najviac 20 účastníkoch a dodržiavajú rozostupy medzi skupinami účastníkov aspoň 2 metre, b) ak sa koná zhromaždenie vo vnútorných priestoroch stavieb, jeho účastníci musia dodržiavať, s výnimkou osôb zo spoločnej domácnosti, rozostupy aspoň 1,5 metra a pred vstupom do vnútorného priestoru si dezinfikujú ruky .

Oslavy výročia Zamatovej revolúcie na Národnej triede Foto: Aktron / Wikimedia Commons
Organizátor koncertu: Na Václavskom námestí len s respirátorom
Ako vyplýva z pokynov u niektorých ohlásených zhromaždení, organizátori sú si obmedzení vedomí. Napríklad Koncert pre budúcnosť, ohlásil zhromaždenie na Václavskom námestí od 08,00 do 22,00 hodín s počtom účastníkov až 80 000.

- Reklama -události

Více článků autora

- Advertisement -PR článek

Nejnovější články