Do uhoľných regiónov mieria desiatky miliónov na predprojektovú prípravu strategických projektov

Redakce doporučuje

Karlovarský, Ústecký a Moravskosliezsky kraj budú v najbližších rokoch čeliť veľkým socioekonomickým alebo environmentálnym výzvam, ktoré sú spojené s odklonom od uhlia a prechodom na klimaticky neutrálnu ekonomiku. Do týchto uhoľných regiónov mieri 170 miliónov korún na predprojektovú prípravu strategických projektov. Informovalo o tom ministerstvo životného prostredia.
Od 16. novembra do 17. januára budúceho roka môžu žiadatelia, ktorých projekty boli odporúčané Regionálnou stálou konferenciou Karlovarského, Ústeckého a Moravskosliezskeho kraja, podávať žiadosti o podporu do prvej výzvy Operačného programu Spravodlivá transformácia (OPST).

Ide o takzvanú nultú výzvu, vyhlasovanú pred spustením OPST, ktorej cieľom je poskytnúť prostriedky na predprojektovú aj nadväzujúcu projektovú prípravu strategických projektov, ktoré sa následne budú môcť hlásiť do ostrých výziev OPST 2021-2027. Pre žiadateľov je pripravených 170 miliónov korún.

Karlovarský, Ústecký a Moravskosliezsky kraj budú v najbližších rokoch čeliť veľkým socioekonomickým alebo environmentálnym výzvam, ktoré sú spojené s odklonom od uhlia a prechodom na klimaticky neutrálnu ekonomiku. Cieľom nového Operačného programu Spravodlivá transformácia bude tieto negatívne dopady transformačného procesu mierniť, a to predovšetkým zabezpečením dostatku pracovných miest pre zamestnancov odchádzajúcich z uhoľného priemyslu, zlepšením verejných služieb alebo obnovením krajiny zasiahnutej ťažbou. Program bude financovaný z európskeho Fondu pre spravodlivú transformáciu a na obdobie 2021-2027 v ňom bude k dispozícii 42,7 miliárd korún.

„Operačný program Spravodlivá transformácia aktuálne konzultujeme s Európskou komisiou av spolupráci s krajmi nastavujeme detailné zameranie jednotlivých podpôr. V tejto chvíli očakávame, že program by mohla Európska komisia finálne schváliť v druhom štvrťroku budúceho roka,“ uviedol k programu OPST námestník pre riadenie sekcie fondov EÚ ministerstva životného prostredia Jan Kříž.

Ministerstvo teraz spúšťa prvú výzvu pre tzv. strategické projekty, ktoré jednotlivé kraje odporučili na financovanie z OPST.

V nej jednotliví žiadatelia môžu dopracovať svoje projekty do takej fázy, aby ich bolo možné v budúcom roku predložiť do ostrých výziev Operačného programu Spravodlivá transformácia. Záujemcovia môžu získať až 5 miliónov korún na predprojektovú a nadväzujúcu projektovú prípravu strategických projektov. Ide napríklad o spracovanie podrobnej štúdie uskutočniteľnosti a logického rámca všetkých etáp strategického projektu. Ak záujemcovia o podporu už spracovanú štúdiou uskutočniteľnosti disponujú, môžu si požiadať o dotáciu na nadväzujúcu projektovú prípravu.

„S takto pripravenými projektmi sa budú môcť žiadatelia následne hlásiť do výziev OPST a získať financie na samotnú realizáciu svojich strategických projektov. Vďaka tomu, že budú mať dopredu pripravené všetky podklady, budú sa môcť rovno pustiť do realizácie plánovaných aktivít a začať čo najrýchlejšie čerpať peniaze,“ upresňuje riaditeľ Štátneho fondu životného prostredia Petr Valdman, ktorého inštitúcia bude administráciu operačného programu zabezpečovať. Podotýka, že prvé výzvy by mohli byť spustené už v polovici budúceho roka.

Podporované opatrenia by mali jednoznačne prispievať k príprave a následnej realizácii budúceho strategického projektu, ktorý by mal zacieliť predovšetkým na vytváranie či zachovanie pracovných miest, rozvoj nových odborov a oblastí vývoja či revitalizáciu území dotknutých ťažbou. Pozornosť by sa mala venovať aj modernému vzdelávaniu a integrácii znevýhodnených obyvateľov, podpore aktivít smerujúcich k diverzifikácii oblastí podnikania av neposlednom rade aj zníženiu spotreby energie a zvýšeniu recyklácie odpadu. Všetky opatrenia, ktorých sa predprojektová a nadväzujúca projektová príprava týka, musia byť realizované na území Karlovarského, Ústeckého alebo Moravskosliezskeho kraja.

„Výška pomoci na jeden projekt je 75 percent z celkových oprávnených výdavkov projektu, navyše časť prostriedkov žiadatelia dostanú zálohovo už po schválení žiadosti. Ak si následne požiadajú o dotáciu na realizáciu projektu v rámci ORP, doplatíme im aj zvyšné peniaze a predprojektovú prípravu zafinancujeme z 90 percent,“ dopĺňa Petr Valdman.

- Reklama -události

Více článků autora

- Advertisement -PR článek

Nejnovější články