Firmy plánujú do roku 2025 investovať vyše sto miliárd korún do ohľaduplného a udržateľného podnikania

Redakce doporučuje

Hoci iba štvrtina firiem v Českej republike má plán, ako dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, 65 percent z nich chce v nasledujúcich piatich rokoch pri svojom investičnom rozhodovaní zohľadniť kritériá v oblasti životného prostredia, spoločenskej zodpovednosti a riadenia firmy (ESG). Vyplýva zo správy HSBC so zreteľom na future: ESG a Sustainable financing in the Czech Republic.
Firmy podľa správy banky plánujú do roku 2025 v priemere investovať 27 miliónov korún do ESG, čo na českom trhu dohromady činí cez 117 miliárd. Nejakú z foriem udržateľného financovania už využilo 37 percent podnikov a štyri z desiatich to majú v úmysle.

Správa HSBC With an eye to the future sa zakladá na dátach z prieskumu Ipsos pre banku HSBC medzi 300 vedúcimi pracovníkmi vo firmách v Českej republike s viac ako 50 zamestnancami na tému ESG a udržateľného financovania.

Štvrtina firiem v Česku nepozná ESG
Firmy na slovenskom trhu majú pred sebou ešte dlhú cestu, najmä pri pochopení významu ESG. Hoci tri štvrtiny firiem tento pojem poznajú aspoň podľa mena, 24 percent o ňom zatiaľ nevie. Prekvapivo aj medzi veľkými podnikmi je neznalosť termínu ESG pomerne vysoká.

Podľa správy má iba štvrtina podnikov plán, ako dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, pričom firmy zamerané výhradne na slovenský trh v tomto ohľade výrazne zaostávajú (7 percent).

Zdroj: HSBC
Ako dôležité označila ESG takmer polovica firiem (46 percent) a iba 15 percent vníma tému ako nedôležitú. Význam prisudzuje téme väčšina medzinárodných firiem (52 ​​percent) a podnikov nad 500 zamestnancov (56 percent). Medzi najčastejšie dôvody záujmu patrí starosť o životné prostredie a spoločnosť (60 percent) a splnenie regulačných požiadaviek a očakávaní (46 percent). Štvrtina firiem potom uviedla, že vďaka ESG očakáva vyššiu výnosnosť.

Medzi hlavné oblasti pre investície do ESG patria v Česku bezemisné energie (48 percent), lepšia vodohospodárska infraštruktúra (42 percent) a elektrifikácia dopravy (33 percent). Pokiaľ ide o vlastné firemné ESG priority, firmy sa zameriavajú predovšetkým na spotrebu elektriny (60 percent), recykláciu (56 percent) a spotrebu vody (43 percent), a to na úkor sociálnych a správnych aspektov ESG a dlhodobejšie orientovaných cieľov.

Konkurenčná výhoda, alebo finančná záťaž?
Pandémia koronaviru zapríčinila aj vyšší záujem o ESG. 22 percent respondentov uviedlo, že sú teraz témy otvorenejšie. Zároveň si ale celé tri štvrtiny z nich myslia, že regulácia ESG v Česku zosilní.

Zatiaľ čo 65 percent vníma zohľadnenie týchto kritérií vo svojej prevádzke a pri svojich produktoch ako finančnú záťaž, 62 percent predpokladá, že tým získajú výhodu pred svojimi konkurentmi. Väčšina firiem potom cíti, že sa o ESG zaujíma verejnosť (63 percent), ich zamestnanci (52 percent) aj investori (50 percent). Zo správy tiež vyplýva, že podniky sa zatiaľ neobávajú negatívneho vplyvu na financovanie zo strán bánk, keď nezohľadnia ESG vo svojom podnikaní.

Zdroj: HSBC
Hľadanie partnerov k väčšej udržateľnosti
Pri hľadaní partnera, ktorý by firmám pomohol s vytvorením ESG stratégie, sa opýtaní najčastejšie opierajú o štát (42 percent), banky (33 percent) a regulačné orgány (20 percent).

Prechod k udržateľnejšej budúcnosti vnímajú firmy hlavne ako spoluprácu. Takmer tri štvrtiny (73 percent) sa zhodli, že k nej povedie spoločné úsilie s dodávateľmi, sedem z desiatich vníma ako kľúčové zapojenie zamestnancov a 60 percent podnikateľské združenia.

„Tento prieskum prináša zatiaľ najaktuálnejšie informácie o povedomí, názoroch a vnímaní ESG a udržateľného financovania medzi firmami v Českej republike. Je povzbudivé, že miestne podniky berú udržateľnosť ako prioritu, zároveň má však český trh pred sebou ešte dlhú cestu, než dokáže naplno využiť potenciál ESG,“ hovorí Richard Keery, generálny riaditeľ HSBC v Českej republike.

„Banky hrajú zásadnú úlohu v tom, aby pomohli klientom vytvoriť ich vlastný plán prechodu k udržateľnejšej ekonomike. HSBC vlani oznámila, že svojich klientov na tejto ceste podporí a poskytne im spojenie skúseností z celého sveta s hlbokou znalosťou českého trhu.“

Čo čaká udržateľné financie v Česku?
Podľa správy tretina firiem už nejakú formu udržateľného financovania využila a 40 percent to v blízkej budúcnosti plánuje. Respondenti využili viac formu úveru (63 percent) ako dlhopisu (41 percent) a podobne sa vyjadrili aj k plánovanému využitiu v budúcnosti.

- Reklama -události

Více článků autora

- Advertisement -PR článek

Nejnovější články