Dnes začína ďalšia fáza ofenzívy voči covidu. Aké opatrenia budú platiť pre maloobchod?

Redakce doporučuje

Od dnešného dňa začínajú platiť nové opatrenia kvôli pandémii Covid-19. Čo prinesú? Napríklad v maloobchodných predajniach tovarov a služieb a prevádzkach týchto služieb môže byť od pondelka 22. novembra iba jeden zákazník na 10 m2 predajnej plochy. V prípade prevádzky s predajnou plochou menšou ako 10 m2 sa toto obmedzenie nevzťahuje na dieťa mladšie ako 15 rokov sprevádzajúce zákazníka a na sprievod zákazníka, ktorý je držiteľom preukazu osoby so zdravotným postihnutím, v prípade ostatných prevádzok sa toto obmedzenie nevzťahuje na dieťa mladšie ako 12 rokov sprevádzajúce zákazníka . Aké ďalšie obmedzenia začnú platiť?
– Zákazníci sa nesmú zdržiavať v kratších vzdialenostiach ako 1,5 metra, ak nejde o členov domácnosti.

– Prevádzkovateľ musí zabezpečiť riadenie front čakajúcich zákazníkov.

– V prevádzkach musia byť dezinfekčné prostriedky, zaistené informovanie zákazníkov o pravidlách a maximálna možná cirkulácia vzduchu.

– V prevádzkach holičstvo, kaderníctvo, pedikúry, manikúry, solárií, kozmetických, masérskych a obdobných regeneračných alebo rekondičných služieb a prevádzkovanie živnosti, pri ktorej je porušovaná integrita kože, musí byť medzi miestami, kde sú zákazníkom poskytované služby, vzdialenosť aspoň 1,5 metra .

– V prevádzkach stravovacích služieb, hudobných, tanečných, herných a podobných spoločenských klubov a diskoték, herní a kasín musia byť zákazníci vždy usadení, a to tak, že je medzi nimi odstup aspoň 1,5 metra, s výnimkou zákazníkov sediacich pri jednom stole. Pri jednom stole môže byť najviac šesť osôb, s výnimkou osôb zo spoločnej domácnosti (pri veľkých stoloch môže byť viac osôb, medzi skupinami najviac šiestich osôb musí byť rozostup aspoň 1,5 metra).

– V prípade produkcie živej hudby musí byť vzdialenosť zákazníkov od miesta určeného pre vystupujúce najmenej dva metre.

– Na trhoviskách, v tržniciach av mobilných prevádzkach musia byť odstupy medzi stánkami, stolíkmi alebo inými predajnými miestami najmenej dva metre a nádoby s dezinfekčnými prostriedkami pri každom predajnom mieste.

  • Negatívne testy na koronavírus sa od pondelka už nebudú uznávať až na výnimky ako covidový certifikát. Napríklad u kaderníka, v reštauráciách, v hoteloch, na kultúrnych či športových podujatiach alebo pri návštevách pamiatok a múzeí sa ľudia budú musieť preukázať kompletným očkovaním proti covidu-19, alebo tým, že chorobu v poslednom polroku prekonali. Platiť to bude aj pre vstup osôb do väčšiny vnútorných a vonkajších priestorov alebo pre účasť na hromadných akciách, používanie športovísk vo vnútorných priestoroch (s výnimkou hodín telesnej výchovy), ale aj napríklad na konzumáciu potraviny v priestoroch určených na konzumáciu na mieste zakúpených potravín či pre použitie lanoviek a lyžiarskych vlekov. Výnimku budú ďalej mať deti do 12 rokov, deti a mladí do 18 rokov sa budú môcť preukázať PCR testom, rovnako ako napríklad ľudia po prvej dávke očkovania alebo druhej, od ktorej aplikácie ešte neuplynulo 14 dní.
  • Ubytovacie služby na rekreačný účel budú od pondelka tiež dostupné len ľuďom s dokončeným očkovaním alebo tým, ktorí v poslednom pol roku prekonali covid-19.

– Neočkovaní ľudia na služobnej ceste, cestujúci za lekárom alebo v inom nevyhnutnom prípade sa budú v ubytovacích službách môcť aj po sprísnení opatrení preukázať PCR testom. Ubytovať sa v hoteloch či penziónoch budú môcť od pondelka ďalej napríklad ľudia, ktorí odchádzajú za účelom starostlivosti o iného človeka, a tiež tí, ktorí sa ubytovali v čase účinnosti súčasných pravidiel. Nutný bude ale PCR test.

– Pre návštevy v nemocnici sa budú ľudia môcť naďalej preukazovať aj antigénnym testom.

– Rozostupy aspoň 1,5 metra budú potrebné aj vo vnútorných vymedzených prepravných priestoroch lanových dráh a lyžiarskych vlekov, a to ak nejde o osoby zo spoločnej domácnosti alebo žiakov jednej školy a osoby je dozorujúce.

– Pre zhromažďovanie bude platiť, že ak sa koná zhromaždenie mimo vnútorných priestorov stavieb, jeho účastníci sa môžu zhromažďovať v skupinách po najviac 20 účastníkoch a musia dodržiavať rozostupy medzi skupinami účastníkov aspoň dva metre. Pre zhromaždenia vo vnútorných priestoroch účastníci musia dodržiavať, s výnimkou osôb zo spoločnej domácnosti, rozostupy aspoň 1,5 metra a pred vstupom do vnútorného priestoru si dezinfikovať ruky.

- Reklama -události

Více článků autora

- Advertisement -PR článek

Nejnovější články