Zverejnite výšku daní platených v EÚ. Nová povinnosť pre nadnárodné firmy po piatich rokoch schválená

Redakce doporučuje

Európski poslanci definitívne schválili nové pravidlá. V rámci boja proti daňovým únikom budú musieť veľké nadnárodné spoločnosti zverejňovať výšku daní, ktoré platia v jednotlivých krajinách Európskej únie. Síce bude platiť určitá flexibilita, avšak pravidlá budú detailné, aby ich nadnárodné spoločnosti nemohli obchádzať. Prijatím tejto legislatívy bol dokončený legislatívny proces, ktorý sa kvôli neochote niektorých vlád Európskej únie rokovať pretiahol o päť rokov.
Povinnosť sa týka všetkých nadnárodných spoločností a ich dcérskych spoločností, ktoré majú ročné príjmy viac ako 750 miliónov eur a sú aktívne vo viac ako jednom únijnom štáte. Tieto informácie budú musieť byť zverejňované aj na internete v strojovo čitateľnom formáte a za použitia jednotného vzoru.

„Spoločnosti príliš dlho využívali len svoje vlastné pravidlá. Vďaka transparentnosti, ktorú podávanie správ podľa jednotlivých krajín zabezpečuje, si teraz budeme schopní posvietiť na túto nepriehľadnú korporátnu džungľu,“ uviedla spravodajkyňa Evelyn Regnerová.

Väčšia transparentnosť
Podľa schválenej dohody budú musieť byť údaje poskytnuté spoločnosťami, v záujme ľahšieho využitia poskytnutých informácií a väčšej transparentnosti, rozčlenené na špecifické položky. Tými sú napríklad povaha činností danej spoločnosti, počet zamestnancov, výška zisku alebo straty pred zdanením, výška vzniknutých a zaplatených daní z príjmu a kumulované zisky.

Dcérske spoločnosti alebo pobočky, ktoré dané výšky príjmov nedosahujú, budú daňové informácie tiež musieť zverejňovať, pokiaľ sa predpokladá, že jediným dôvodom ich existencie je pomôcť danej spoločnosti nové požiadavky obchádzať.

Existujú ustanovenia, ktoré nadnárodným spoločnostiam poskytujú dočasnú výnimku z určitých požiadaviek, sú však prísne obmedzené.

Firmy na „čiernej listine“
Zverejňovanie informácií o daniach sa vzťahuje aj na únijný zoznam nespolupracujúcich jurisdikcií na účely zdanenia mimo Európskej únie, teda na krajiny, ktoré sú na „čiernej“ alebo „sivej listine“. Europoslanci si síce priali prísnejšie pravidlá, ktoré by zabránili presúvaniu ziskov do daňových rajov mimo Únie, nové pravidlá však stále poukážu na daňové príjmy, ktoré do daňových rajov miznú.

Tento rok v januári Európsky parlament uznal správy, podľa ktorých šesť z dvadsiatich najväčších daňových rajov sú krajiny Európskej únie, pričom dva členské štáty Európskej únie sa dokonca dostali do prvej šestky. Zo záverov štúdie riaditeľa Daňového observatória EÚ vyplýva, že zhruba 80 percent ziskov presúvaných v Európskej únii smeruje do daňových rajov Európskej únie.

Smernica nadobudne účinnosť dvadsať dní po jej uverejnení v úradnom vestníku. Členské štáty potom budú mať 18 mesiacov na to, aby ju zapracovali do svojich vnútroštátnych zákonov. To znamená, že spoločnosti budú musieť začať dodržiavať prvé ustanovenia tejto smernice najneskôr v polovici roku 2024.

- Reklama -události

Více článků autora

- Advertisement -PR článek

Nejnovější články