Proti „Kodexu cti“ Združenie pohrebníctva zasiahol protimonopolný úrad. Hrozilo protisúťažné obmedzenie marketingových aktivít

Redakce doporučuje

Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS) dosiahol svojím zásahom rýchlu nápravu potenciálneho protisúťažného obmedzenia marketingových aktivít v oblasti pohrebníctva. V rámci svojej dozornej činnosti totiž úrad zistil možné porušenie súťažných pravidiel zo strany Združenia pohrebníctva v SR. ÚOHS zásah zdôvodňuje tým, že oblasť marketingu je už dnes na podobnej úrovni ako cenová politika súťažiteľov.
Na internetových stránkach Združenia pohrebníctva bol publikovaný dokument s názvom „Kódex cti“. Ten v časti vymedzujúce spôsoby reklamy obmedzuje členov združenia, pokiaľ ide o možnosti reklamy, pravidlami idúcimi nad rámec všeobecne platných zákonov.

„Oblasť marketingu pritom v súčasnosti nadobúda význam porovnateľný s cenovou politikou súťažiteľov a úrad preto považuje akékoľvek nezákonné obmedzenia podmienok reklamy (obmedzenia marketingu) za jedno z najnebezpečnejších konaní narúšajúcich hospodársku súťaž,“ uviedol k prípadu ÚOHS.

Úrad riešil vec postupom mimo správneho konania. Združenie pohrebníctva vyzval, aby z „Kodexu cti“ odstránilo ustanovenia obmedzujúce možnosti reklamy jeho členov, pretože napĺňa znaky zakázaného rozhodnutia združenia súťažiteľov.

Združenie pohrebníctva prijalo na základe výzvy ÚOHS nápravné opatrenia. „Kódex cti“ zo svojich internetových stránok odstránilo a svojich členov informovalo o uplynutí platnosti dokumentu ao aktuálnej zákonnej úprave regulujúcej možnosti reklamy v tejto oblasti.

Došlo tak k odstráneniu závadného stavu, a úrad preto nemusel pristúpiť k začatiu správneho konania.

- Reklama -události

Více článků autora

- Advertisement -PR článek

Nejnovější články